keri üles
EsilehtGardena kampaania

Gardena kampaania

Kampaanias „Tasuta paigaldus“ osalemise tingimused

1. ÜLDIST

Käesolevate eeskirjadega määratakse kindlaks Gardena robotmuruniidukeid puudutavas kampaanias „Tasuta paigaldus“ (edaspidi „Kampaania“) osalemise tingimused. „Tasuta paigaldus“ tähendab ostja (vastavalt allpool toodud määratlusele) õigust saada tasuta robotniiduki paigaldusteenus volitatud teenusepakkuja poolt, eeldusel et on täidetud nendes eeskirjades sätestatud tingimused.

1.1. Kampaanias võivad osaleda ainult füüsilised isikud, kes on nõude hetkeks üle 18-aastased ja kes on Eesti Vabariigi (edaspidi „Ostja“) residendid. Kampaanias ei tohi osaleda kampaaniatooteid müüvad hulgi- ja jaemüüjad, samuti nende töötajad ja/või töötajate pereliikmed.

1.2. Kampaanias osalemiseks võib üks leibkond osta maksimaalselt kaks (2) kampaaniatoodet, kusjuures mõiste „leibkond“ tähendab ühte või mitut isikut, kes elavad koos ühel aadressil. Igat ostu tõendavat dokumenti saab esitada ainult üks kord.

1.3. Kampaaniapakkumist ei saa ühildada kaupleja poolt pakutavate kinkekupongide, juurdemaksete, hüvitiste ega soodustustega.

2. KAMPAANIA ELLUVIIMINE

2.1 Kampaania hõlmab kõiki Gardena robotniidukeid, st muruniidukeid numbritega 967266207, 967269507, 967270207, 967271107, 967271207, 967263907, 967350407, 967646808, 967647208, 967264107, 967628105, 967628107, 967065907, 967264307, 967845308, 967845108, 967845208, 967974407 (edaspidi „Kampaaniatoode (tooted)“).

2.2. Kampaania kohaldub kõikidele kampaaniatoodetele, mille kampaanias osalevad ostjad soetavad perioodil 01.05.2020 kuni 30.06.2020 (edaspidi „Ostuaeg“) volitatud edasimüüjatelt Eesti Vabariigis, kes osalevad kampaanias.

Kampaania kestab perioodil 01.05.2020 kuni 30.06.2020 (kaasa arvatud) (edaspidi „Kampaania kestus“), mis on viimane päev oma õiguse kasutamiseks saada tasuta paigaldus.

2.3. Kampaania kestuse ajal võivad kampaanias osalevad ostjad 60 päeva jooksul alates ostukuupäevast saada tasuta robotniiduki paigalduse teenuse eeldusel, et nendes eeskirjades sätestatud tingimused on täidetud. Kui 60-päevase perioodi viimane päev langeb päevale, mil kauplus on suletud, pikeneb hüvitamisperiood esimese järgmise tööpäevani.

2.4. Ostja peab teenuse saamiseks toimima järgmiselt:

• võtma ühendust lähima/sobilikuma paigaldusteenuse pakkujaga, kes on ära toodud teenusepakkujate nimekirjas*,

• esitama teenuse pakkujale originaalarve, mis tõendab, et toode osteti kampaaniaperioodil. Toode peab olema originaalpakendis, sh kõik komplekti kuuluvad originaaltarvikud

Teenusepakkuja veendub kampaania tingimustele vastavuses ja vajadusel esitab Ostjale täpsustavaid küsimusi ning määrab paigalduse aja.
 

3. TASUTA PAIGALDUS

3.1. Tasuta paigaldusteenust pakuvad ainult Gardena volitatud paigaldusteenuse pakkujad, nimekiri on leitav Gardena kodulehel. Paigaldusteenust pakutakse soovitavalt Ostjale lähima teenuse pakkuja poolt või teenuse pakkuja asukohast kuni 50 km raadiuses.
3.2. Tasuta paigaldus on ette nähtud ainult robotniidukiga komplektis kaasas oleva kaabli maksimaalse koguse jaoks. Täiendava kaabli vajadus ja selle paigaldamine ning muud paigaldusega seotud teenused (nt kivitööd jne) tuleb Ostjal kooskõlastadada eelnevalt teenuseosutajaga ning need kulud jäävad Ostja kanda.
3.3. Paigaldamisteenus teostatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul, alates taotluse esitamisest volitatud paigaldusteenuse pakkujale. Tasuta paigaldamise teenus ei hõlma endas hilisemaid paigalduse kohandusi, kui see ei ole just tingitud suurematest paigaldusvigadest.

4. ANDMEKAITSE

4.1 Ostja lubab ettevõttel Husqvarna Eesti OÜ kasutada vabatahtlikult edastatud isikuandmeid üksnes kampaania elluviimiseks ja vastavalt ettevõtte Husqvarna Eesti OÜ andmekaitsepoliitikale ning kooskõlas kohalduvate eeskirjadega. Edasimüüjad, kellele ostja annab oma isikuandmeid, tohivad isikuandmeid töödelda ainult seoses lepinguga, kusjuures volitatud andmetöötleja on Husqvarna Eesti OÜ. Husqvarna Eesti OÜ ei edasta andmeid kolmandatele pooltele ja säilitab andmeid maksimaalselt kaksteist (12) kuud.

5. MUU

5.1. Mõjuvatel põhjustel võib Husqvarna Eesti OÜ oma äranägemisel avaldada avaliku teate kampaanias osaleva volitatud müüja kauplustes ja samal ajal avaldada see oma veebilehel www.gardena.ee kampaania lõpetamise või selle reeglite muutmise kohta. Muudatus jõustub selle avaldamise kuupäevast.

5.2 Nende eeskirjade suhtes kohalduvad Eesti Vabariigis kehtivad seadused. Vaidlused lahendatakse kohtus.

5.3 Nende eeskirjade tõlgendamise eest vastutab ettevõtte Husqvarna Eesti OÜ direktor või tema poolt määratud isik.

5.4 Need eeskirjad avaldatakse veebilehel www.gardena.ee ja on saadaval kogu kampaania jooksul ning vähemalt 30 päeva pärast kampaania lõppu.

Eespool nimetatud tähtaegade lõppedes hävitatakse kõik dokumendid vastavalt Husqvarna Eesti OÜ dokumentide hävitamise juhistele.

 

Husqvarna Eesti OÜ
Valdeku 132, Tallinn
Eesti

 

* Volitatud GARDENA robotniidukite paigaldusteenuse pakkujate loetelu:

HIIUMAA                            

STEVEN VV OÜ  Leigri väljak 1; Kärdla     463 1489                            

IDA-VIRUMAA                 

BASEILO OÜ                       Rakvere 35; Jõhvi            336 2641             

JÕGEVA MAAKOND                       

ESTEM TEHNIKAKAUBAD OÜ     Kesk tn.3; Jõgeva            776 2080

JÄRVAMAA                        

MEHKA EESTI OÜ             Pärnu tn.73 C;  Paide     385 0220

BASEILO OÜ                       Suur-Aia 45; Paide          385 1554                            

LÄÄNE MAAKOND                         

STEVEN VV OÜ  Tehnika 7; Uuemõisa     473 1305                            

LÄÄNE-VIRUMAA                           

BASEILO OÜ                       Tallinna mnt. 47;  Rakvere          324 3967

KALLING OÜ                      Jaama pst.19; Rakvere 325 5274

PÕLVA MAAKOND                          

ROOSMASHIIN OÜ          Võru tn.32; Põlva            799 5923

PÄRNUMAA                       

VÄLU OÜ                             Jakobsoni 1; Vändra       442 7550

TANNI-VAKOMA OÜ      Suur-Jõe 50; Pärnu         443 8686

RAPLA MAAKOND                         

PAKA METS OÜ Alu tee 16; Rapla              485 5056

PAKA METS OÜ Pärnu mnt. 67; Märjamaa            482 1815

VALLEP INVEST OÜ          Tallinna mnt 3; Rapla     489 4409                            

 

SAAREMAAA

MAURIKS AS                      Tallinna mnt.61; Kuressaare       453 1640

SOOVIPOOD OÜ              Kuivastu mnt.41; Orissaare         454 5677

TEMPORE OÜ                    Tallinna tänav 58; Kuressaare    454 5459                            

TALLINN, HARJUMAA                   

KRS TRADE OÜ (ruudi.ee)            Väike-Männiku 5, Tallinn              528 9220

SAESTUUDIO OÜ             Männiku tee 19; Tallinn 672 2987

V.L.T. OÜ                             Männiku tee 104; Tallinn             658 6699

EXPOMARKET OÜ            Salve1; Tallinn                   652 6598

EXPOMARKET OÜ            Rannamõisa 4G; Tallinn 679 6007

MEHKA EESTI OÜ             Peterburi tee 34; Tallinn               655 7117

NIIDUSTUUDIO OÜ                        Viljandi mnt.16B;Tallinn                677 1010

INTRAC EESTI AS              Tartu mnt. 167;  Harjumaa          603 5710

HAABER AUTO OÜ          Rohuneeme tee 2; Haabneeme 609 0351

KAIU EKO KAUBANDUS OÜ         Tartu maantee 8; Kose  675 6406

TARTU MAAKOND                          

MEHKA EESTI OÜ             Turu tn 34; Tartu             733 3095

REGINETT OÜ                    Ringtee 75a; Tartu          734 1945

VALGA MAAKOND                          

MEHKA EESTI OÜ             Pikk tn.4; Valga 767 9180

MEHKA EESTI OÜ             Valga põik 3; Otepää     766 1890

VILJANDI MAAKOND

K.LUHT OÜ                         Valuoja puiestee 13a; Viljandi    434 4169

VILJANDI NURME OÜ     Jämejala tee 20; Jämejala küla   433 5086

VÕRU MAAKOND

MEHKA EESTI OÜ             Vabaduse tänav 4b; Võru            782 8250

 

Kampaanias „Rahulolugarantii“ osalemise tingimused

1. ÜLDIST

Käesolevate eeskirjadega määratakse kindlaks Gardena robotmuruniidukeid puudutavas kampaanias „Rahulolugarantii“ (edaspidi „Kampaania“) osalemise tingimused. „Rahulolugarantii“ tähendab ostja (vastavalt allpool toodud määratlusele) õigust tagastada toode volitatud müüjale, kellelt toode osteti, ja saada müüjalt tagasi toote ostuhind eeldusel, et on täidetud nendes eeskirjades sätestatud tingimused. „Rahulolugarantii“ ei ole seotud toodetele antava laitmatu toimimise garantiiga.

1.1. Kampaanias võivad osaleda ainult füüsilised isikud, kes on nõude hetkeks üle 18-aastased ja kes on Eesti Vabariigi (edaspidi „Ostja“) residendid. Kampaanias ei tohi osaleda kampaaniatooteid müüvad hulgi- ja jaemüüjad, samuti nende töötajad ja/või töötajate pereliikmed.

1.2. Kampaanias osalemiseks võib üks leibkond osta maksimaalselt kaks (2) kampaaniatoodet, kusjuures mõiste „leibkond“ tähendab ühte või mitut isikut, kes elavad koos ühel aadressil. Igat ostu tõendavat dokumenti saab esitada ainult üks kord.

1.3. Kampaaniapakkumist ei saa ühildada kaupleja poolt pakutavate kinkekupongide, juurdemaksete, hüvitiste ega soodustustega.

2. KAMPAANIA ELLUVIIMINE

2.1 Kampaania hõlmab kõiki Gardena robotniidukeid, st muruniidukeid numbritega 967266207, 967269507, 967270207, 967271107, 967271207, 967263907, 967350407, 967646808, 967647208, 967264107, 967628105, 967628107, 967065907, 967264307, 967845308, 967845108, 967845208, 967974407 (edaspidi „Kampaaniatoode (tooted)“).

2.2. Kampaania kohaldub kõikidele kampaaniatoodetele, mille kampaanias osalevad ostjad soetavad perioodil 01.05.2020 kuni 30.06.2020 (edaspidi „Ostuaeg“) volitatud edasimüüjatelt Eesti Vabariigis, kes osalevad kampaanias.

Kampaania kestab perioodil 01.05.2020 kuni 31.07.2020 (kaasa arvatud) (edaspidi „Kampaania kestus“), mis on viimane päev oma õiguse kasutamiseks saada ostuhind tagasi.

2.3. Kampaania kestuse ajal võivad kampaanias osalevad ostjad 30 päeva jooksul alates ostukuupäevast tagastada ostetud toote müüjale ja saada tagasi kogu ostuhind eeldusel, et nendes eeskirjades sätestatud tingimused on täidetud. Kui 30-päevase perioodi viimane päev langeb päevale, mil kauplus on suletud, pikeneb hüvitamisperiood esimese järgmise tööpäevani.

2.4. Ostja peab tagastama kampaaniatoote järgmiselt:

• tagastama selle kauplusesse, kust toode osteti, originaalpakendis, sh kõik komplekti kuuluvad originaaltarvikud (k.a robotmuruniiduki paigaldamisel kasutatud tarvikud), mis kuuluvad müüjale tagastatud toote juurde;

• täitma toote tagastusvormi, ja

• esitama müüjale originaalarve, mis tõendab, et toode osteti kampaaniaperioodil. Ostja hoiab ostu tõendava originaaldokumendi oma valduses, v.a juhul kui ostja soovib raha tagasi. Viimasel juhul annab ostja kauplejale ka originaalarve ja kaupleja märgib originaaldokumendile, et ostuhind tagastati kampaaniaperioodil.

Müüja, kes võtab kampaaniatoote tagasi, vaatab toote põhjalikult üle ja kui tootel ei ole märgata kahjustusi või märke, et toodet oleks kasutatud vastuolus kasutusjuhendiga või kampaaniatoote eesmärgiga, tagastab müüja ostjale kogu ostusumma (koos käibemaksuga), mis on märgitud ostja poolt esitatud ostu tõendaval dokumendil, eeldusel, et see summa oli täielikult tasutud.

Kui kaupleja kahtlustab, et kampaaniatoodet on kasutatud vastuolus kasutusjuhendi ja toote kasutusotstarbega, saadetakse selline toode volitatud hoolduskeskusesse*, st kliendile tehakse ettepanek viia see oma kulul hoolduskeskusesse, kus volitatud remonditehnik vaatab toote põhjalikumalt üle. Kui müüja saadab toote hooldusesse, märgib ta selle toote tagastusvormile ja annab vormi ostjale tagasi. Ostjalt ei nõuta ülevaatamisega seotud kulude tasumist.

Volitatud remonditehniku arvamus on lõplik ja siduv ning peab olema vormistatud kirjalikult kolme (3) tööpäeva jooksul pärast kampaaniatoote saamist. Seejärel tuleb see saata tagasi vastavale müüjale. Kui volitatud hoolduskeskuses leitakse, et ostjal on õigus hüvitusele, peab müüja ostjat sellest viivitamata teavitama ja hüvitama ostusumma. Vastasel korral tagastab müüja ostetud toote ostjale. Ostja on kohustatud tootele volitatud hoolduskeskusesse oma kulul järele tulema kaheksa (8) tööpäeva jooksul.

3. KAMPAANIAS OSALEMIST VÄLISTAVAD ASJAOLUD

3.1 Kampaanias ei saa osaleda kliendid, kes annavad ebaõiget isikuteavet ja/või püüavad osaleda kampaanias mitu korda, eirates kampaania tingimusi.

3.2 Kui on alust kampaaniast eemaldamiseks ja selline alus ilmneb pärast ostuhinna hüvitamist, on ettevõttel Husqvarna Eesti OÜ õigus nõuda hüvitatud summa tagasi.

4. ANDMEKAITSE

4.1 Ostja lubab ettevõttel Husqvarna Eesti OÜ kasutada vabatahtlikult edastatud isikuandmeid üksnes kampaania elluviimiseks ja vastavalt ettevõtte Husqvarna Eesti OÜ andmekaitsepoliitikale ning kooskõlas kohalduvate eeskirjadega. Edasimüüjad, kellele ostja annab oma isikuandmeid, tohivad isikuandmeid töödelda ainult seoses lepinguga, kusjuures volitatud andmetöötleja on Husqvarna Eesti OÜ. Husqvarna Eesti OÜ ei edasta andmeid kolmandatele pooltele ja säilitab andmeid maksimaalselt kaksteist (12) kuud.

5. MUU

5.1. Mõjuvatel põhjustel võib Husqvarna Eesti OÜ oma äranägemisel avaldada avaliku teate kampaanias osaleva volitatud müüja kauplustes ja samal ajal avaldada see oma veebilehel www.gardena.ee kampaania lõpetamise või selle reeglite muutmise kohta. Muudatus jõustub selle avaldamise kuupäevast.

5.2 Nende eeskirjade suhtes kohalduvad Eesti Vabariigis kehtivad seadused. Vaidlused lahendatakse kohtus.

5.3 Nende eeskirjade tõlgendamise eest vastutab ettevõtte Husqvarna Eesti OÜ direktor või tema poolt määratud isik.

5.4 Need eeskirjad avaldatakse veebilehel www.gardena.ee ja on saadaval kogu kampaania jooksul ning vähemalt 30 päeva pärast kampaania lõppu. Tagastatud toodetega seotud dokumente säilitab Husqvarna Eesti OÜ kooskõlas kohalduvate maksu- ja raamatupidamiseeskirjadega.

Eespool nimetatud tähtaegade lõppedes hävitatakse kõik dokumendid vastavalt Husqvarna Eesti OÜ dokumentide hävitamise juhistele.

 

Kuupäev:...............

 

Husqvarna Eesti OÜ

Valdeku 132, Tallinn

Eesti

 

 

* Volitatud GARDENA hoolduskeskuste loetelu:

HIIUMAA                            

STEVEN VV OÜ  Leigri väljak 1; Kärdla     463 1489                            

IDA-VIRUMAA                 

BASEILO OÜ                       Rakvere 35; Jõhvi            336 2641             

JÕGEVA MAAKOND                       

ESTEM TEHNIKAKAUBAD OÜ     Kesk tn.3; Jõgeva            776 2080

JÄRVAMAA                        

MEHKA EESTI OÜ             Pärnu tn.73 C;  Paide     385 0220

BASEILO OÜ                       Suur-Aia 45; Paide          385 1554                            

LÄÄNE MAAKOND                         

STEVEN VV OÜ  Tehnika 7; Uuemõisa     473 1305                            

LÄÄNE-VIRUMAA                           

BASEILO OÜ                       Tallinna mnt. 47;  Rakvere          324 3967

KALLING OÜ                      Jaama pst.19; Rakvere 325 5274

PÕLVA MAAKOND                          

ROOSMASHIIN OÜ          Võru tn.32; Põlva            799 5923

PÄRNUMAA                       

VÄLU OÜ                             Jakobsoni 1; Vändra       442 7550

TANNI-VAKOMA OÜ      Suur-Jõe 50; Pärnu         443 8686

RAPLA MAAKOND                         

PAKA METS OÜ Alu tee 16; Rapla              485 5056

PAKA METS OÜ Pärnu mnt. 67; Märjamaa            482 1815

VALLEP INVEST OÜ          Tallinna mnt 3; Rapla     489 4409                            

 

SAAREMAAA

MAURIKS AS                      Tallinna mnt.61; Kuressaare       453 1640

SOOVIPOOD OÜ              Kuivastu mnt.41; Orissaare         454 5677

TEMPORE OÜ                    Tallinna tänav 58; Kuressaare    454 5459                            

TALLINN, HARJUMAA                   

KRS TRADE OÜ (ruudi.ee)            Väike-Männiku 5, Tallinn              528 9220

SAESTUUDIO OÜ             Männiku tee 19; Tallinn 672 2987

V.L.T. OÜ                             Männiku tee 104; Tallinn             658 6699

EXPOMARKET OÜ            Salve1; Tallinn                   652 6598

EXPOMARKET OÜ            Rannamõisa 4G; Tallinn 679 6007

MEHKA EESTI OÜ             Peterburi tee 34; Tallinn               655 7117

NIIDUSTUUDIO OÜ                        Viljandi mnt.16B;Tallinn                677 1010

INTRAC EESTI AS              Tartu mnt. 167;  Harjumaa          603 5710

HAABER AUTO OÜ          Rohuneeme tee 2; Haabneeme 609 0351

KAIU EKO KAUBANDUS OÜ         Tartu maantee 8; Kose  675 6406

TARTU MAAKOND                          

MEHKA EESTI OÜ             Turu tn 34; Tartu             733 3095

REGINETT OÜ                    Ringtee 75a; Tartu          734 1945

VALGA MAAKOND                          

MEHKA EESTI OÜ             Pikk tn.4; Valga 767 9180

MEHKA EESTI OÜ             Valga põik 3; Otepää     766 1890

VILJANDI MAAKOND

K.LUHT OÜ                         Valuoja puiestee 13a; Viljandi    434 4169

VILJANDI NURME OÜ     Jämejala tee 20; Jämejala küla   433 5086

VÕRU MAAKOND

MEHKA EESTI OÜ             Vabaduse tänav 4b; Võru            782 8250

Parima teenindusega pank Eestis LHV järelmaks teeb ostmise mugavaks SEB - Eesti suurpank Itella Smartpost - Mugavaim ja kiireim postipakkide saatmine üle Eesti Omniva pakiautomaadid SVEA järelmaks Luminor Pank Swedbank Coop Pank