keri üles
EsilehtKasutusleping

Kasutusleping

 

Tööriistamaailm OÜ, registrikoodiga 12145732, aadress Tagakuusiku tn 5, Aespa alevik, Rapla maakond, 79705, e-post info@tooriistamaailm.ee, kontakttelefon 5660 2626 (edaspidi Teenuse osutaja) ja isik, kes vormistab Tööriistamaailm’a E-poes tellimuse ja sisestab tellimuse vormistamisel oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmivad E-poe Kasutuslepingu ja Müügilepingu (edaspidi Leping) vastavalt käesolevas dokumendis sätestatud tingimustele.

Juriidilisele isikule ja füüsilisele isikule, kes tegutseb majandus- ja kutsetegevuse raames, ei kohaldu tarbija (füüsilise isiku, kes ei tegutse majandus- või kutsetegevuses) suhtes kohalduvad tingimused ja vastupidi.

 

1. E-POOD

1.1 Tööriistamaailm’a e-pood (edaspidi E-pood) on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenusekasutajale.

 

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Lepingus kokkulepitust.

2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta Kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

 

3. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

3.1 E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt tarnija laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tootja või tarnija tarneraskuste tõttu  ning tehniliste probleemide tõttu E-poe programmis või  infovahetussüsteemis.

3.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja/või kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.

3.5 Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 18 aastane.

3.6 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest internetipanga pangalingi vahendusel, ettemaksu arve alusel või täidab järelmaksu taotluse.

3.6.1. Pangalingi kaudu tasumiseks tuleb Teenuse kasutajal valida makseviisiks sobiva panga pangalink (Swedbank AS, AS SEB Pank, Danske Bank A/S Eesti filiaal, Nordea Bank AS, AS LHV Pank). Makseviisi valimise järel ning peale „esita tellimus“ nupule vajutamist suunatakse Teenuse kasutaja otse tema poolt valitud pangalingi kaudu panga internetipanka, kust kaudu sooritatakse makse.

3.6.2. Arve alusel tasumiseks, tuleb makseviisiks valida „arve alusel“, peale mida saadetakse Teenuse osutaja poolt Teenuse kasutajale esimesel võimalusel ostu vormistamisel sisestatud e-posti aadressile arve, mille tasumine toimub ülekandega arvel märgitud Teenuse osutajale, määratud tähtajaks.

3.6.3.  Ostu sooritamiseks järelmaksuga, tuleb Teenuse kasutajal vajutada ühe toote puhul toote lehel „taotle järelmaksu“ nuppu/ mitme toote puhul ostukorvis „taotle järelmaksu“ nuppu. Peale mida avaneb Svea järelmaksutaotluse vorm, mis tuleb Teenuse osutajal täita. Peale Svea järelmaksutaotluse täitmist tuleb vajutada nuppu „esita taotlus“, ning taotlus edastatakse Svea Finance AS-le, kes vaatab taotluse üle. Svea järelmaksutaotluse rahuldamise või mitte rahuldamise kohase teabe edastab Teenuse kasutajale Teenuse osutaja.

3.7 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.8 Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja on saatnud tellimuse E-poe internetilehe kaudu või e-kirja või telefoni teel ning on tellimuse eest tasunud.

3.9 Tellimus kuulub Teenuse osutaja poolt täitmisele peale seda, kui kasutaja on esitanud tellimuse E-poe internetilehe kaudu või e-kirja teel või telefoni teel ning on selle eest tasunud.

3.10 Teenuse osutaja on kohustatud andma ostjale üle olemasoleva, valmistatava või Teenuse osutaja poolt tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Teenuse kasutajale, Teenuse kasutaja aga kohustub Teenuse osutajale tasuma asja ostuhinna rahas ja võtma asja vastu. Kauba omandi üleminek loetakse toimunuks kauba üleandmisel kullerfirmale/ postiasutusele/ Teenuse kasutajale/ Teenuse kasutaja poolt määratud kolmandale isikule. Tarbijalemüügi puhul loetakse Kaup üleantuks Kauba üleandmisel Teenuse kasutaja valdusesse.

 

4. HINNAD

4.1. Kõik E-poes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

4.2. Kauba hinnale lisanduvad täiendavad transpordikulud (sh. veo-, posti- ja kättetoimetamiskulud) vastavalt E-poes tootelehel märgitud summas.

4.3. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima Teenuse kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

 4.4. Kui E-poes on toodete hinda tehniliste probleemide tõttu kuvatud E-poe programmis ekslikult (näiteks nullhinnaga), on Teenuse osutajal õigus küsida toote eest Teenuse kasutajalt toote tegelikku hinda. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda toote eest tasumist ja väljastamist E-poes kuvatud eksliku hinnaga. Teenuse kasutajal on õigus eksliku hinnaga tehtud toote tellimusest taganeda kasutuslepingus märgitud tingimustel.
 

5. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

5.1 Teenuse kasutajal on õigus valida nelja (4) erineva kauba kättesaamisviisi vahel. Teenuse osutaja toimetab kauba Teenuse kasutajale kätte Eesti Vabariigi piires E-poes märgitud Teenuse kasutaja poolt valitud viisil. Kauba kättetoimetamine muul viisil toimub vaid eelneval kokkuleppel Teenuse osutajaga.

5.1.1 Kaup toimetatakse Teenuse kasutajani kulleriga. Kauba kohaletoimetamine kulleriga toimub üldjuhul 1-2 tööpäeva jooksul peale kauba kullerile üleandmist.

5.1.2 Teenuse kasutaja tuleb kaubale järele ise Teenuse osutajaga eelnevalt kokkulepitud ajal ja kohta.

5.1.3 Kaup saadetakse Teenuse kasutaja poolt valitud pakiautomaati:

5.1.3.1. Itella SmartPOST pakiautomaat:

5.1.3.1.1. Teenuse osutaja saadab Teenuse kasutaja poolt tellitud kauba Teenuse kasutaja poolt valitud SmartPOST pakiautomaati;

5.1.3.1.2. Kaup jõuab üldjuhul pakiautomaati 1 tööpäeva jooksul peale paki postitamist;

5.1.3.1.3. Kui tellitud kaup on jõudnud SmartPOST pakiautomaati, saadetakse Teenuse kasutajale selle kohta teade SMS-i teel, mis sisaldab pakiautomaadi avamiseks vajalikku turvakoodi;

5.1.3.1.4. Kaupa hoitakse pakiautomaadis 7 kalendripäeva alates kauba sisestamisest. Kui Teenuse kasutaja ei ole kauba 7 kalendripäeva jooksul väljastanud, tagastatakse see Teenuse osutajale. Kui kaup on Teenuse osutajale tagastatud, tuleb kauba kättesaamiseks Teenuse kasutajal postikulu uuesti tasuda.

5.1.3.2. Omniva pakiautomaat:

5.1.3.2.1. Teenuse osutaja saadab Teenuse kasutaja poolt tellitud kauba Teenuse kasutaja poolt valitud Post24 pakiautomaati;

5.1.3.2.2. Kaup jõuab üldjuhul pakiautomaati 1 tööpäeva jooksul peale paki postitamist;

5.1.3.2.3. Kui tellitud kaup on jõudnud Post24 pakiautomaati, saadetakse Teenuse kasutajale selle kohta teade SMS-i teel, mis sisaldab pakiautomaadi avamiseks vajalikku turvakoodi;

5.1.3.2.4. Kaupa hoitakse pakiautomaadis 7 kalendripäeva alates kauba sisestamisest. Kui Teenuse kasutaja ei ole kauba 7 kalendripäeva jooksul väljastanud, tagastatakse see Teenuse osutajale. Kui kaup on Teenuse osutajale tagastatud, tuleb kauba kättesaamiseks Teenuse kasutajal postikulu uuesti tasuda.

5.1.4 Kaup toimetatakse Teenuse kasutaja poolt valitud AS Eesti Post postkontorisse.

5.2 Kui Teenuse kasutaja valinud kauba kättesaamisviisiks kaubale ise järeletulemise, siis informeeritakse Teenuse kasutajat telefoni või e-posti teel esimesel võimalusel, kui tema poolt tellitud kauba eest kaup on valmis üleandmiseks. Teenuse kasutajale kauba üleandmise kohustus loetakse täidetuks, kui Teenuse osutaja on Kauba määratud kohas Teenuse kaustajale käsutusse andmiseks valmis pannud ja sellest Teenuse kasutajat teatanud.

5.3 Tellitud kaupade üleandmine toimub tellimuses märgitud Teenuse kasutajale. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub eelneval kokkuleppel Teenuse kasutajaga.

5.4 Teenuse osutaja ei ole kohustatud asja ise ostjani toimetama, va tarbijalemüügi korral. Kauba kättetoimetamiseks nähakse Kasutuslepinguga ette kauba vedamine, kuid sellega ei kaasne Teenuse osutaja kohustust asi Teenuse kasutajani toimetada. Kauba Teenuse kasutajale üleandmise kohustus loetakse täidetuks asja üleandmisel vedajale (kullerfirma/ postiasutus), kes on kohustatud asja saatmiskohast vedama.

5.5 Tarbijalemüügi korral on ette nähtud kauba vedamine. Kauba Teenuse kasutajale üleandmise kohustus loetakse täidetuks kauba üleandmisel ostja valdusse. 

 

6. LEPINGUST TAGANEMINE

6.1 Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne Teenuse osutaja poolset täitmist tellimusest taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest viivitamatult Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata posti teel Tagakuusiku tn 5, Aespa alevik, Rapla maakond, 79705 või elektronposti aadressil info@tooriistamaailm.ee. Teates tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda, ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon). Samuti võib täita Tööriistamaailma lehel kauba tagastamise vormi.

6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Lepingu peatükile „Taganemisõigus”.

6.3 Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.

6.4 Raha kantakse üle Teenuse kasutajale samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

 

7. TAGANEMISÕIGUS

7.1 E-poes sõlmitud lepingutele kehtib 14-päevane sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemisõigus. Tähtaeg algab päevast, mil kaup on Teenuse kasutajale kättetoimetatud. Kui Teenuse kasutaja on otsustanud lepingust taganeda, tekib tal kohustus kaup Teenuse pakkujale tagastada.

7.2. Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Teenuse kasutajal teavitada Teenuse osutajat ühemõttelise avaldusega täites E-poes avaldatud taganemisteate vormi „KAUBA TAGASTAMISE VORM“ või posti teel aadressil Tagakuusiku tn 5, Aespa alevik, Rapla maakond, 79705 või e-posti info@tooriistamaailm.ee teel.  

7.3. Taganemisõiguse kasutamise kohta tuleb edastada punktis 7.2. kirjeldatud avaldus või teade enne taganemistähtaja lõppu.

7.4. Lepingust taganemise tagajärjed:

7.4.1. Kui Teenuse kasutaja taganeb lepingust, tagastatakse Teenuse osutaja poolt Teenuse kasutajale kõik saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Teenuse kasutaja poolt valitud kättetoimetamisviisist, mis erineb Teenuse osutaja poolt pakutud kõige odavamast tavalisest kättetoimetamisviisist).

7.4.2. Teenuse kasutajale tagastatakse kõik saadud maksed viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates päevast, mil Teenuse osutaja sai teada Teenuse kasutaja otsusest lepingust taganeda, ning Teenuse kasutaja on tagastanud kauba Teenuse osutajale.

7.4.3. Teenuse kasutaja kohustub taganemisteate esitamisel tagastama Teenuse osutajale viimaselt saadud kauba viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

7.4.4. Teenuse osutaja teeb tagasimakse(d) ülekandega Teenuse kasutajale samale arvelduskontole, millelt Teenuse kasutaja teostas makse Teenuse osutajale.

7.5. Taganemisteate kättesaamise kohta edastab Teenuse osutaja Teenuse kasutajale kinnituse e-kirja teel.

7.6. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

7.6.1. Teenuse kasutaja (tarbija) võib kaubaga tutvumiseks kasutada seda viisil, mis on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks peab Teenuse kasutaja (tarbija) käsitsema ja kasutama kaupa üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Tagastatud toode peab olema originaalpakendis, originaalmarkeeringus ning samasuguses komplekssuses nagu tellijale väljastamise hetkel. Kaup, mis saabub Teenuse kasutajani pakendis osadeks võetuna peab tagastamisel olema samuti osadeks võetud ning pakendatud samamoodi nagu kauba väljastamisel Teenuse kasutajani. Kui kauba pakendit on võimalik avada pakendit rikkumata, kohustub Teenuse kasutaja pakendi selliselt ka avama. Kauba küljes olevad kauba seisukorra kaitsmiseks paigaldatud esemed (nt kaitsekiled), mis ei takista kauba proovimist ja sellega tutvumist, peavad kauba tagastamisel olema eemaldamata.

7.6.2. Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks peab Teenuse kasutaja (tarbija) tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata. Kui pakendit ei saa lõhkumata/rikkumata avada, ei vastuta Teenuse kasutaja (tarbija) rikutud pakendi eest. Juhul, kui kauba originaalpakend on kahjustunud või kui kauba prooviperioodil toimunud kauba kasutamine ületab kaubaga tutvumiseks vajaliku mõistliku ulatuse või kui tagastatav kaup ei ole uue samalaadse kaubaga analoogilises seisukorras, siis on Teenuse osutajal õigus arvestada Teenuse kasutajale tagastamisele kuuluvast summast ühepoolselt maha kauba väärtuse vähenemisele vastav hüvitis. Hüvitise suurus määratakse kindlaks igakordselt lähtudes tagastatud kauba väärtuse võimaliku vähenemise ulatusest ning hüvitise suurusest teavitatakse Teenuse kasutaja esimesel võimalusel pärast hüvitise suuruse väljaselgitamist.

7.7. Teenuse kasutaja (sh tarbija) kannab kauba tagastamisega seonduvad kulud, väljaarvatud juhul, kui tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga toode).

7.8. Kui Teenuse kasutaja (tarbija) taganeb lepingust, tagastatakse talle tema poolt tasutu koos kauba kättetoimetamise postikuludega viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisteate jõudmisest Teenuse osutajani. Kui Teenuse kasutaja (tarbija) on sõnaselgelt valinud Teenuse osutaja pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viivist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Teenuse osutaja Teenuse kasutajale (tarbijale) tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

7.9. Juhul, kui kauba originaalpakend on kahjustunud või kui kauba prooviperioodil toimunud kauba kasutamine ületab kaubaga tutvumiseks vajaliku mõistliku ulatuse või kui tagastatav kaup ei ole uue samalaadse kaubaga analoogilises seisukorras, siis on teenuse osutajal õigus arvestada teenuse kasutajale tagastamisele kuuluvast summast ühepoolselt maha kauba väärtuse vähenemisele vastav hüvitis. Hüvitise suurus määratakse kindlaks igakordselt lähtudes tagastatud kauba väärtuse võimaliku vähenemise ulatusest ning hüvitise suurusest teavitatakse tellijat esimesel võimalusel pärast hüvitise suuruse väljaselgitamist. Kui kokkulepet ei saavutada, võib teenuse kasutaja pöörduda tarbijavaidluste komisjoni. 
 

8. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

8.1 E-poest müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

8.2. Teenuse kasutaja (tarbija) peab puuduse ilmnemisel kahe kuu jooksul sellest müüjat teavitama ehk esitama pretensiooni (VÕS § 220 lg 1).

8.3. Kui kaup ei vasta Teenuse kasutaja (tarbija) poolt tellitule, võib Teenuse kasutaja nõuda Teenuse osutajalt asja parandamist või asendamist. Juhul kui kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kauba parandamisega/asendamisega põhjustatakse Teenuse kasutajale (tarbijale) põhjendamatuid ebamugavusi või Teenuse osutaja keeldub kaebust lahendamast, on Teenuse kasutajal (tarbijal) õigus Lepingust taganeda ja nõuda raha tagastamist (VÕS § 222 lg 1, § 223).

8.4. Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Teenuse kasutajale (tarbijale) kauba parandamisega või selle asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, post-, töö- ja materjalikulud Teenuse osutaja (VÕS § 222 lg 4). Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Teenuse osutaja üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.

8.5. Teenuse kasutaja võib esitada mistahes vormis, kuid Teenuse osutaja märgib, et edasiste võimalike probleemide vältimiseks edastatakse Teenuse kasutaja poolt pretensioon Teenuse osutajale allkirjastatult posti teel aadressil Tagakuusiku 5, Aespa alevik, Kohila vald, 79705 Raplamaa või e-kirja teel aadressil info@tooriistamaailm.ee.

8.6. Kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kaebuses tuleb märkida:

8.6.1. Teenuse kasutaja nimi ja kontaktandmed;

8.6.2. Kaebuse esitamise kuupäev;

8.6.3. Kauba puudus;

8.6.4. Teenuse osutajale esitatav nõue;

8.6.5. Viide tellimuse numbrile/ arvele, mille alusel Teenuse kasutaja kauba tellis või lisada selle koopia kaebusele.

8.7. Teenuse osutaja kinnitab kaebuse kättesaamist samas vormis nagu kaebus esitatakse.

8.8. Teenuse osutaja kohustub vastama Teenuse kasutaja (tarbija) kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul. Juhul, kui Teenuse osutajale ei ole võimalik kaebusele vastata 15 päeva jooksul, teatab Teenuse osutaja sellest Teenuse kasutaja (tarbijat), põhjendades viivitust ning määrates uue mõistliku tähtaja vastamiseks. Kui Teenuse osutaja ei täida oma lubadust tähtaja jooksul kaebust lahendada, loetakse, et Teenuse osutaja on keeldunud kaebuse lahendamisest.

8.9. Kui Teenuse osutaja jätab Teenuse kasutaja (tarbija) pretensiooni rahuldamata või rahuldab osaliselt, põhjendab Teenuse osutaja seda Teenuse kasutajale (tarbijale) kirjalikult.

8.10. Teenuse osutaja ei vastuta järgnevate puuduste eest:

8.10.1 Häirete eest seadme töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;

8.10.2 Häirete eest seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus;

8.10.3 Häirete eest, mis on põhjustatud seadme kasutusjuhendi eiramisest;

8.10.4 Häirete eest seadme töös, mille on põhjustanud seadme kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes;

8.10.5 Häirete eest seadme töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (force majoure);

8.10.6 Häirete eest, mis on tingitud tööriista või muu seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku (sealhulgas maanduseta vooluvõrku);

8.10.7 Rikete eest seadme töös, mis on tingitud voolu all olevate seadmete omavahel ühendamisest;

8.10.8 Puuduste eest juhul, kui seadme detailidel on seerianumbrid, kontrollkleebised, plommid või muud garantiitõkendid rikutud, vahetatud või eemaldatud.

8.11. Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui Teenuse osutaja tõestab, et seadmel esinevad puudused on tekkinud ostja süül.

 

9. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

9.1 Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

9.2 Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks. Teenuse kasutaja isikuandmeid kasutatakse kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale, kui Teenuse kasutaja on nõustunud saama Teenuse osutaja uudiskirju.

9.3 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

9.4 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta - perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, tarnimise viis, kasutatud makseviis, E-poe Lepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.

9.4.1. Svea Finance AS järelmaksutaotluse (Svea järelmaksutaotlus) täitmisel edastatakse taotluses märgitud andmed Svea Finance AS-le ning salvestatakse Svea Finance AS-i vastavas programmis. Teenuse osutajale tagatakse Svea Finance AS-i poolt juurdepääs Svea järelmaksutaotluse andmetele läbi vastava programmi. Teenuse osutajal ei ole võimalik mõjutada Svea Finance AS-i poolseid toiminguid või otsuseid andmete kasutamisel ja nende alusel tehtavate otsuste osas.

9.5 Isikuandmeid töötleb OÜ Tööriistamaailm, Tagakuusiku tn 5, Aespa alevik, Rapla maakond, 79705, registrikood 12145732.

9.6 Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

9.7 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

9.8 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

9.9 Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus, ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus, ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

9.10 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

9.11 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

9.12 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku linnukesega vastavas aknas.

 

10. VASTUTUS

10.1 Teenuse osutajal lasub vastutus kauba müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara, käibe või kasumi kaotamine.

10.2 Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

10.3 Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarvikute ja kuluosade muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

10.4 Teenuse kasutaja vastutab täielikult E-poe Lepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

 

11. ERIMEELSUSED

11.1 E-poe Lepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele läbirääkimise teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus kohtuväliselt tarbijaga Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjonis, ja/või Harju Maakohtus. Tarbijavaidluste komisjoni menetlustingimustega saab tutvuda ja avaldust esitada https://komisjon.ee/et lehel.

11.2 Teenuse kasutajal (tarbijal) on võimalus pöörduda kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendava organi poole (tarbjavaidluste komisjon). Tarbijakaitseameti tarbijakaebuste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja Teenuse osutaja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse kauba väärtus on 30 või enam eurot. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta. 

11.3 Teenuse kasutajal (tarbijal) on võimalus esitada kaebus ka internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi (ODR-platvorm, Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) veebilehe https://ec.europa.eu/consumers/odr kaudu. 

 

12. KASUTAMISTINGIMUSED

12.1 Lepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

12.2 Enne tellimuse esitamist on Teenuse kasutaja kohustatud tutvuma Lepingu tingimustega (lepingu eelse teabega), kinnitades sellega tutvumist märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun tingimustega“. Tingimustega tutvumisel kinnitab Teenuse kasutaja, et on tutvunud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub nendega. Lepingu eelse teabega on võimalik Teenuse kasutajal tutvuda ka enne tellimuse vormistamist E-poe koduleheküljel. Lepingueelse teabena antud andmed muutuvad lepingu osaks.

12.3 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun tingimustega”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Lepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Lepingus toodud tingimustega.

12.4 E-poe Lepingu tingimused on Teenuse kasutajale kättesaadavad ja allalaetavad E-poe kodulehelt.

12.5 Käesoleva Lepingu ühe tingimuse või punkti tühisus ei too kaasa Lepingu tühisust tervikuna.

12.6 Teenuse osutajal on õigus muuta Lepingu tingimusi selle kohast teavitust väljastamata. Juhul, kui Lepingu tingimused ei reguleeri tõusetunud probleemi või vaidlust, kohalduvad selle suhtes kehtivad õigusaktid.

 

13. GARANTIITINGIMUSED

13.1. Teenuse osutaja ei anna kauba/toodetega seonduvaid garantiisid.

13.2. Teenuse osutaja vahendab müüdavale kaubale tootja garantiid. Täpsem info tootja garantii teostajate kohta www.tooriistamaailm.ee/garantii

13.3. Kui toote suhtes kehtib tootja poolt antav garantii, siis on see tähistatud toote lehel.

13.5. Toote garantii täpsemate tingimustega tuleb Teenuse kasutajal tutvuda vastava toote tootja lehelt.

13.6. Teenuse osutaja ei vastuta mistahes tootja poolsete garantiitingimuste muutmiste eest.

13.7. Garantiiaeg hakkab kehtima alates asja üleandmisest ostjale ja kehtib kuni kauba tootja poolt määratud perioodini.

13.8. Tootja poolt kaubale antud garantiiaja vältel võib Teenuse kasutaja (tarbija) esitada Teenuse osutajale pretensiooni kauba sihtotstarbelist kasutamist või säilitamist takistavate asjaolude kohta, mis on põhjustatud kauba kvaliteedi puudustest. Tarbija pretensiooni lahendamine toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Teenuse kasutaja (sh tarbija) pretensiooni esitamisega seonduvast vaata täiendavalt Lepingu peatükki 8.

 

Parima teenindusega pank Eestis LHV järelmaks teeb ostmise mugavaks SEB - Eesti suurpank Itella Smartpost - Mugavaim ja kiireim postipakkide saatmine üle Eesti Omniva pakiautomaadid SVEA järelmaks Luminor Pank Swedbank Coop Pank